دسته: سری B (برنا رایانه)

فونت تهران (B Tehran) ۰

دانلود رایگان فونت فارسی تهران (B Tehran)

فونت فارسی تهران (B Tehran) ، با بهره گیری از استاندارهای مختلف برای استفاده در طرح های گرافیکی گوناگون توسط برنا رایانه طراحی شده است ، این فونت با فرمت  ttf و حجم ۵۹...

فونت توفیق ۰

دانلود رایگان فونت فارسی توفیق – خالی – (B Tawfig outline)

فونت فارسی توفیق (B Tawfig outline) ، با بهره گیری از استاندارهای مختلف برای استفاده در طرح های گرافیکی گوناگون توسط برنا رایانه طراحی شده است ، این فونت با فرمت  ttf و حجم...

فونت تبسم (B Tabassom) ۰

دانلود رایگان فونت فارسی تبسم (B Tabassom)

فونت فارسی تبسم (B Tabassom) ، با بهره گیری از استاندارهای مختلف برای استفاده در طرح های گرافیکی گوناگون توسط برنا رایانه طراحی شده است ، این فونت با فرمت  ttf و حجم ۲۳...

فونت سینا ۰

دانلود رایگان فونت فارسی سینا (B Sina)

فونت فارسی سینا (B Sina Bold) ، با بهره گیری از استاندارهای مختلف برای استفاده در طرح های گرافیکی گوناگون توسط برنا رایانه طراحی شده است ، این فونت با فرمت  ttf و حجم...

فونت رویا ۰

دانلود رایگان فونت فارسی رویا (B Roya)

فونت فارسی رویا (B Roya) ، با بهره گیری از استاندارهای مختلف برای استفاده در طرح های گرافیکی گوناگون توسط برنا رایانه طراحی شده است ، این فونت با فرمت  ttf و حجم ۴۹...

فونت پچ (B Paatch) ۰

دانلود رایگان فونت فارسی پچ (B Paatch)

فونت فارسی پچ (B Paatch) ، با بهره گیری از استاندارهای مختلف برای استفاده در طرح های گرافیکی گوناگون توسط برنا رایانه طراحی شده است ، این فونت با فرمت  ttf و حجم ۵۷...

فونت Nazanin ۲

دانلود رایگان فونت فارسی نازنین (B Nazanin)

فونت فارسی نازنین ( B Nazanin) با بهره گیری از استاندارهای مختلف به یکی از فونت های بسیار زیبا و مناسب برای انواع متون مشهور شده است ، این فونت توسط برنا رایانه طراحی ...

فونت نسیم (B Nasim bold) ۰

دانلود رایگان فونت فارسی نسیم (B Nasim)

فونت فارسی نسیم (B Nasim bold) ، با بهره گیری از استاندارهای مختلف برای استفاده در طرح های گرافیکی گوناگون توسط برنا رایانه طراحی شده است ، این فونت با فرمت  ttf و حجم...

فونت نارنج (B Narenj) ۰

دانلود رایگان فونت فارسی نارنج (B Narenj)

فونت فارسی نارنج (B Narenj) ، با بهره گیری از استاندارهای مختلف برای استفاده در طرح های گرافیکی گوناگون توسط برنا رایانه طراحی شده است ، این فونت با فرمت  ttf و حجم ۲۱...