دسته: سری B (برنا رایانه)

فونت فارسی ارشیا (B Arshia) ۰

دانلود رایگان فونت فارسی ارشیا (B Arshia)

فونت فارسی ارشیا (B Arshia) ، با بهره گیری از استاندارهای مختلف برای استفاده در طرح های گرافیکی گوناگون توسط برنا رایانه طراحی شده است ، این فونت با فرمت  ttf و حجم ۲۱...

فونت نیکی (B Niki) ۰

دانلود رایگان فونت فارسی نیکی (B Niki)

فونت فارسی نیکی (B Niki) ، با بهره گیری از استاندارهای مختلف برای استفاده در طرح های گرافیکی گوناگون توسط برنا رایانه طراحی شده است ، این فونت با فرمت  ttf و حجم ۳۴۷...

فونت فارسی زمان (b Zaman) ۰

دانلود رایگان فونت فارسی زمان (B Zaman)

فونت فارسی زمان (B Zaman) ، با بهره گیری از استاندارهای مختلف به یکی از فونت های مناسب برای طرح های گرافیکی مشهور شده است ، این فونت توسط برنا رایانه طراحی  و با...

فونت یاقوت ۰

دانلود رایگان فونت فارسی یاقوت (B Yagut)

فونت فارسی یاقوت (B Yagut)  با بهره گیری از استاندارهای مختلف به یکی از فونت های بسیار زیبا و مناسب برای انواع متون مشهور شده است ، این فونت توسط برنا رایانه طراحی  و...

فونت وسطی (b vosta) ۰

دانلود رایگان فونت فارسی وسطی (B Vosta)

فونت فارسی وسطی (B Vosta) ، با بهره گیری از استاندارهای مختلف برای استفاده در طرح های گرافیکی گوناگون توسط برنا رایانه طراحی شده است ، این فونت با فرمت  ttf و حجم ۳۷...

فونت فارسی تیر (b tir) ۰

دانلود رایگان فونت فارسی تیر (B Tir)

فونت فارسی تیر (B Tir) ، با بهره گیری از استاندارهای مختلف برای استفاده در طرح های گرافیکی گوناگون توسط برنا رایانه طراحی شده است ، این فونت با فرمت  ttf و حجم ۲۱...